Burgercollectief de Dreumelse Waard

  Actuele informatie vindt u op onze Facebook pagina.

  Presentaties en videos van Burgercollectief Dreumelse Waard vindt u op ons Youtube kanaal.

  Achtergrondinformatie over ons

  Nieuws over Burgercollectief Dreumelse Waard

   Twitter

Brief aan de Staatssecreataris van 1 maart 2019

Onderzoek naar grondstromen Over de Maas door RPS. Brief aan Staatssecretaris

Onderzoek naar herkomst deel plastic soup

Onafhankelijke review van het Rapport van Arcadis over granuliet door Dr. Joop Harmsen

Reactie Burgercollectief op het Rapport van Arcadis over granuliet

Alle WOB documenten over granuliet

Bezwaarschrift UWDH

Staatsbosbeheer staat alleen in drang volstorten Vonkerplas

Burgers en bestuurders hebben aangegeven beter geïnformeerd te zijn over de stortplannen voor Natuurgebied de Vonkerplas en de praktijk van het “verondiepen” met afval in het algemeen. Daarmee is onze missie geslaagd. Er is in West Maas en Waal en Maasdriel geen enkel draagvlak meer voor deze praktijken.

Ko Wassink stelde namens de FD Dreumel dat de alternatieven voor volstorten met slib of grond van buiten de Gemeente van de baan zijn: “In het coalitieakkoord is van het begin af aan geschreven… er wordt geen grond van buiten de regio toegelaten, dus geen gebiedsvreemde grond. Het moet gaan om eigen grond in de omgeving. Daaronder verstaan wij de gemeente ".

De afgevaardigden van de Provincie en Rijkswaterstaat van het project “Uiterwaarden Dreumel Wamel Heerewaarden” benadrukten dat volstorten voor het halen van de projectdoelen helemaal niet nodig is: “Alle doelstellingen die op dit project zijn gelegd, vanuit Natura 2000, NURG en de Kaderrichtlijn Water kunnen zonder opvullen worden gerealiseerd” zo stelde Astrid Stokman, omgevingsmanager van het project namens Provincie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer .

Alleen Staatsbosbeheer wil koste wat het kost de stortingsrechten voor Natuurgebied de Vonkerplas nog steeds verzilveren. Zoveel werd duidelijk in een interview met Rob Witvoet van Staatsbosbeheer door Radio Gelderland direct na de infoavond. Hierin vergeleek hij de Vonkerplas met een woestijn . Daarmee nam hij alvast een voorschot op uitkomsten van een waterkwaliteitsonderzoek in- en rond de Vonkerplas dat het volstorten moet legitimeren. Dat onderzoek is onderdeel van de milieueffectrapportage. Wij vinden dat dit niet door de beugel kan en in strijd is met gedragscode integriteit van Staatsbosbeheer waarin toch duidelijk staat dat we erop mogen vertrouwen dat Staatsbosbeheer zorgvuldig en betrouwbaar is. Hoe deze uitspraken te rijmen zijn met de toezegging van Staatsbosbeheer zich te voegen naar de wens van de gemeente is ons een raadsel.

Wij verwachten dat de gemeente woord houdt. Verondiepen mag alleen met grond uit de gemeente en dat sluit uit dat de plas wordt volgestort. Zo simpel is het. Het argument “het is aan onze aandacht ontsnapt” gaat in ieder geval niet op wat betreft de Vonkerplas. Beide wethouders hebben de hele presentatie gezien en alle vragen en antwoorden gehoord.

Wij hebben er daarom het volste vertrouwen in dat er op korte termijn een degelijk plan ligt waar zowel de waterveiligheid en -kwaliteit, de biodiversiteit en de Dreumelse inwoners beter van worden.

We zullen zeer binnenkort in gaan op de uitnodigingen om extra toelichting te geven, van de wethouders Ton de Vree en Ans Mol-van de Camp, die ook op de informatieavond aanwezig waren . Het Burgercollectief gaat in de sluimerstand. We zijn gegroeid van drie naar driehonderd leden. En daarop zullen we zeker een beroep doen als dat nodig is. Voor nu geven we het vertrouwen terug aan de politiek. Beschaam dat vertrouwen niet.

Vragen Over de Maas

We krijgen veel vragen wat betreft Over de Maas. Voor zover wij weten is de verondieping hier al volledig vergund en dus zonder vastgestelde overtreding niets tegen te doen. Volgens een artikel in de Gelderlander van donderdag 24 mei 2018 gaat Natuurmonumenten "Onderzoeken of het klopt wat omwonenden stellen". Het lijkt ons veel verstandiger dat de handhaver Rijkswaterstaat en niet de belanghebbende Natuurmonumenten dit onderzoek verricht.

Volgens de Gelderlander "betwist Herman van der Linde, projectleider bij over de maas dat er verontreinigde grond in de plas wordt gestort."

Onze reactie hierop zijn twee beschikkingen voor de import van 250.000 ton verontreinigde grond, die voor zich spreken (klik op de link om de hele beschikking te lezen):

Over de Maas C.V. ofwel Nederzand B.V. hanteert kennelijk een geheel andere definitie van verontreinigde grond dan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Onderstaande afbeelding toont een impressie van de grond in kwestie :

Meldpunt milieu Over de Maas

Omdat we nog steeds foto's en klachten toegestuurd krijgen en omdat bij eigen meldingen blijkt dat de klachtafhandeling door Nederzand BV zelf wordt gedaan, hebben we in samenwerking met de Gemeente West Maas en Waal een milieu-meldpunt Over de Maas ingericht, waar u uw foto's en klachten naartoe kunt sturen.

We hebben specifiek onderzoek gedaan naar de herkomst van plastic bouwafval. Lees hier het hele rapport.

Meer weten?

Download de achtergrond informatie

Contactopnemen

mail naar : dreumel@burgercollectief.club

Informeer je voor het te laat is!